Ελληνικά / English
Πέμπτη, 20 Ιουνίου 2019
1
οΏ½
 
 

Εργαλείο Αναζήτησης

 

Γρήγορες Συνδέσεις

Ποσοστά Διείσδυσης Ηλεκτροπαραγωγής από ΑΠΕ

Έρευνα 

Για Eξουσιοδοτημένους Xρήστες μόνο

Εξουσιοδοτημένοι Χρήστες είναι μόνο όσοι εγκρίνονται από το ΔΣΜΚ ως Συμμετέχοντες στην Αγορά Ηλεκτρισμού.

 

 
 

Επικοινωνία

TSO BuildingΕυαγγελίστριας 68,

CY-2057 Στρόβολος

ΚύπροςΓια να μας βρείτε

Τηλ.: +357 22277000          +35722611611Φαξ: +357 22611 666


 
Στοιχεία Επικοινωνίας
 

Ειδικοί Ιστοχώροι ΔΣΜΚ

Υποδοχή στους ειδικούς ιστοχώρους του ΔΣΜΚ

Σε περίπτωση που θέλετε να κάνετε αλλαγές στο προφίλ σας ως μέλος ή για να βγείτε από την περιοχή μελών χρησιμοποιήστε τις συνδέσεις στο χώρο της ιστοσελίδας παραπλεύρως: "Για Εξουσιοδοτημένους Χρήστες μόνο".

Τα Θέματα που αφορούν Εξουσιοδοτημένους Χρήστες ανήκουν στις ακόλουθες κατηγορίες:

  • Θέματα που αφορούν όλο το Προσωπικό του ΔΣΜΚ
  • Θέματα Λειτουργίας του Εθνικού Κέντρου Ελέγχου Ενέργειας
  • Θέματα που αφορούν την Επιχειρησιακή Μονάδα Δικτύων της ΑΗΚ
  • Θέματα που αφορούν γενικά την ΑΗΚ
  • Θέματα Λειτουργίας μεταξύ ΔΣΜΚ και Περιφερειακών Γραφείων, Ηλεκτροπαραγωγών Σταθμών, Κεντρικών Γραφείων της ΑΗΚ
  • Θέματα που αφορούν τη ΡΑΕΚ
  • Θέματα που αφορούν Ανεξάρτητους Παραγωγούς με χρήση συμβατικών καυσίμων
  • Θέματα που αφορούν Παραγωγούς με χρήση ΑΠΕ

Η κάθε κατηγορία Θεμάτων αντιστοιχεί σε μια Ομάδα Εξουσιοδοτημένων Χρηστών.

Μόνο οι εξουσιοδοτημένοι Χρήστες θα βλέπουν ειδικά πεδία της ιστοσελίδας ή τους ειδικούς ιστοχώρους. Για τους υπόλοιπους οι ειδικοί ιστοχώροι θα είναι αθέατοι και απρόσβατοι.

Διαχείριση Εργασιών στο Σύστημα Μεταφοράς (Παρακαλώ χρησιμοποείτε μόνο Google Chrome ή Mozilla Firefox τελευταίας έκδοσης)

 
© 2019 Copyright Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς, Κύπρος