Ελληνικά / English
Δευτέρα, 24 Ιουνίου 2019
1
οΏ½
 
 

Εργαλείο Αναζήτησης

 

Γρήγορες Συνδέσεις

Ποσοστά Διείσδυσης Ηλεκτροπαραγωγής από ΑΠΕ

Έρευνα 

Για Eξουσιοδοτημένους Xρήστες μόνο

Εξουσιοδοτημένοι Χρήστες είναι μόνο όσοι εγκρίνονται από το ΔΣΜΚ ως Συμμετέχοντες στην Αγορά Ηλεκτρισμού.

 

 
 

Επικοινωνία

TSO BuildingΕυαγγελίστριας 68,

CY-2057 Στρόβολος

ΚύπροςΓια να μας βρείτε

Τηλ.: +357 22277000          +35722611611Φαξ: +357 22611 666


 
Στοιχεία Επικοινωνίας
 

Ποσοστά Διείσδυσης Ηλεκτροπαραγωγής από ΑΠΕ

Στο πιο κάτω αρχείο (PDF) δίνονται συνοπτικά τα ποσοστά διείσδυσης ηλεκτροπαραγωγής από ΑΠΕ για τα έτη 2016 και 2017. Το μέσο ποσοστό διείσδυσης από ΑΠΕ για το έτος 2017 ήταν 8,4% της συνολικής παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.

ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ

Ο Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου, ουδεμία ευθύνη αναλαμβάνει ή διαβεβαίωση παρέχει, αναφορικά με την ορθότητα ή πληρότητα ή ακρίβεια των δημοσιοποιούμενων στο παρόν τμήμα της ιστοσελίδας στοιχείων  ή πληροφοριών και συμβουλεύει οποιονδήποτε, να μην λαμβάνει αποφάσεις βασιζόμενος στις πληροφορίες ή τα στοιχεία που αναφέρονται, πριν  τα  επιβεβαιώσει και αξιολογήσει κατάλληλα. 

Διείσδυση ΑΠΕ στο Σύστημα Ηλεκτρικής Ενέργειας της Κύπρου (2017-2018)

 

Σε αυτόν τον Τομέα

 
© 2019 Copyright Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς, Κύπρος