Ελληνικά / English
Πέμπτη, 20 Ιουνίου 2019
1
οΏ½
 
 

Εργαλείο Αναζήτησης

 

Γρήγορες Συνδέσεις

Ποσοστά Διείσδυσης Ηλεκτροπαραγωγής από ΑΠΕ

Έρευνα 

Για Eξουσιοδοτημένους Xρήστες μόνο

Εξουσιοδοτημένοι Χρήστες είναι μόνο όσοι εγκρίνονται από το ΔΣΜΚ ως Συμμετέχοντες στην Αγορά Ηλεκτρισμού.

 

 
 

Επικοινωνία

TSO BuildingΕυαγγελίστριας 68,

CY-2057 Στρόβολος

ΚύπροςΓια να μας βρείτε

Τηλ.: +357 22277000          +35722611611Φαξ: +357 22611 666


 
Στοιχεία Επικοινωνίας
 

2002

Ηλεκτροπαραγωγοί Σταθμοί κατά το 2002

Ηλεκτροπαραγωγοί Σταθμοί ΑΗΚ

 

   Ηλεκτροπαραγωγός Σταθμός

  

 

         Ονομαστική Ικανότητα (MW) 

 

 πρόσθετος   εξοπλισμός

   τύποςΑρ.Μον. 2002 20012002

  Η/Σ Μονής

  Ατμοστρόβιλοι630,0180,0  180,00
  Αεριοστρόβιλοι437,5150,0  150,00
Σύνολο (MW)  330,0  330,00

  Η/Σ Δεκέλειας

  Ατμοστρόβιλοι660,0360,0  360,00
Σύνολο (MW)  360,0  360,00

  Η/Σ Βασιλικού

  Ατμοστρόβιλοι2130,0260,0  260,00
  Αεριοστρόβιλοι137,537,5    37.50
Σύνολο (MW)  297,5 297,50
Σύνολο (MW)  987,5  987,50

Μέγιστη Ζήτηση 2002: 775 MW

 

 
© 2019 Copyright Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς, Κύπρος