Ελληνικά / English
Τρίτη, 23 Ιουλίου 2019
1
οΏ½
 
 

Εργαλείο Αναζήτησης

 

Γρήγορες Συνδέσεις

Ποσοστά Διείσδυσης Ηλεκτροπαραγωγής από ΑΠΕ

Έρευνα 

Για Eξουσιοδοτημένους Xρήστες μόνο

Εξουσιοδοτημένοι Χρήστες είναι μόνο όσοι εγκρίνονται από το ΔΣΜΚ ως Συμμετέχοντες στην Αγορά Ηλεκτρισμού.

 

 
 

Επικοινωνία

TSO BuildingΕυαγγελίστριας 68,

CY-2057 Στρόβολος

ΚύπροςΓια να μας βρείτε

Τηλ.: +357 22277000          +35722611611Φαξ: +357 22611 666


 
Στοιχεία Επικοινωνίας
 

Επίπεδα Παραγωγής Ηλεκτρικής Ισχύος του Συστήματος

Aναλύθηκαν τα δεδομένα συνολικής παραγωγής του συστήματος και υπολογίστηκε ο λόγος της συνολικής παραγωγής που καταγράφηκε  για το κάθε ημίωρο του κάθε έτους ως προς την μέγιστη συνολική παραγωγή του έτους. Τα αποτελέσματα φαίνονται με χρωματισμούς ανάλογα με το ύψος του ποσοστού που υπολογίστηκε για το κάθε ημίωρο ώστε να δίνεται μια συνοπτική παρουσίαση ολόκληρους τους έτους.

Η μελέτη έγινε για τα έτη 2002 μέχρι το 2008 και δίνονται πιο κάτω τα αντίτοιχα γραφήματα.

Σε αυτόν τον Τομέα

 
© 2019 Copyright Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς, Κύπρος