Ελληνικά / English
Τρίτη, 23 Ιουλίου 2019
1

Εργαλείο Αναζήτησης

 

Γρήγορες Συνδέσεις

Ποσοστά Διείσδυσης Ηλεκτροπαραγωγής από ΑΠΕ

Έρευνα 

Για Eξουσιοδοτημένους Xρήστες μόνο

Εξουσιοδοτημένοι Χρήστες είναι μόνο όσοι εγκρίνονται από το ΔΣΜΚ ως Συμμετέχοντες στην Αγορά Ηλεκτρισμού.

 

 
 

Επικοινωνία

TSO BuildingΕυαγγελίστριας 68,

CY-2057 Στρόβολος

ΚύπροςΓια να μας βρείτε

Τηλ.: +357 22277000          +35722611611Φαξ: +357 22611 666


 
Στοιχεία Επικοινωνίας
 

Προγραμματισμένες Εργασίες

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

Αρ. Αίτησης: 190077
Υποστ. ΠΡΕΝΤΖΑΣ
Συντήρηση εξοπλισμού 132ΧΒ Μ/Σ Τ2
Από 09/04/2019 08:15 Μέχρι 09/04/2019 13:30

Εργασία στο Σύστημα Μεταφοράς

Αρ. Αίτησης: 190070
Υποστ. ΕΠΑΡΧ. ΓΡΑΦΕΙΟ
Συντήρηση εξοπλισμού 11ΧΒ
Από 08/04/2019 09:00 Μέχρι 09/04/2019 12:30

Συντήρηση Εξοπλισμού Μεταφοράς

Αρ. Αίτησης: 190073
Υποστ. ΔΡΟΜΟΣ ΑΚΟΥΡΣΟΥ
Εκ περιτροπής συντήρηση κυκλωμάτων Μ/Σ
Από 08/04/2019 08:30 Μέχρι 12/04/2019 14:00

Εργασία στο Σύστημα Μεταφοράς

Αρ. Αίτησης: 190074
Ηλεκτροπαραγωγός Σταθμός ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ
Αποσυμπίεση διαμερίσματος SF6 του απομονωτή 1494R.
Από 05/04/2019 15:00 Μέχρι 13/04/2019 18:00

Εργασία στο Σύστημα Μεταφοράς

Αρ. Αίτησης: 190061
Ηλεκτροπαραγωγός Σταθμός ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ
Εργασίες επιδιόρθωσης στις ακόλουθες αναχωρήσεις (RESERVE 1): TG3 (Bay 10), Bus Coupler 685 (Bay 06).
Από 02/04/2019 08:00 Μέχρι 14/04/2019 20:00
 
© 2019 Copyright Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς, Κύπρος