Ελληνικά / English
Τρίτη, 23 Ιουλίου 2019
1

Εργαλείο Αναζήτησης

 

Γρήγορες Συνδέσεις

Ποσοστά Διείσδυσης Ηλεκτροπαραγωγής από ΑΠΕ

Έρευνα 

Για Eξουσιοδοτημένους Xρήστες μόνο

Εξουσιοδοτημένοι Χρήστες είναι μόνο όσοι εγκρίνονται από το ΔΣΜΚ ως Συμμετέχοντες στην Αγορά Ηλεκτρισμού.

 

 
 

Επικοινωνία

TSO BuildingΕυαγγελίστριας 68,

CY-2057 Στρόβολος

ΚύπροςΓια να μας βρείτε

Τηλ.: +357 22277000          +35722611611Φαξ: +357 22611 666


 
Στοιχεία Επικοινωνίας
 

Προγραμματισμένες Εργασίες

Συντήρηση Εξοπλισμού Μεταφοράς

Αρ. Αίτησης: 190085
Υποστ. ΚΟΦΙΝΟΥ
Συντήρηση Μ/Σ Τ1
Από 17/04/2019 08:30 Μέχρι 17/04/2019 13:30

Εργασία στο Σύστημα Μεταφοράς

Αρ. Αίτησης: 190080
Υποστ. ΤΕΜΠΡΙΑ
Συντήρηση γραμμής μεταφοράς Τεμπριά-Καρβουνάς
Από 17/04/2019 08:15 Μέχρι 17/04/2019 11:00

Συντήρηση Εξοπλισμού Μεταφοράς

Αρ. Αίτησης: 190082
Υποστ. ΔΡΟΜΟΣ ΑΚΟΥΡΣΟΥ
Συντήρηση Μετασχηματιστή T3 στον Υ/Σ "AKOURSOS"
Από 17/04/2019 08:11 Μέχρι 18/04/2019 13:31

Εργασία στο Σύστημα Μεταφοράς

Αρ. Αίτησης: 190087
Υποστ. ΠΟΛΕΜΙΔΙΑ
Εικοσαετής Συντήρηση Διακοπτών Ισχύος OREITES 335 (AEG)
Από 17/04/2019 07:30 Μέχρι 19/04/2019 14:00

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

Αρ. Αίτησης: 190084
Υποστ. ΚΟΦΙΝΟΥ
Σύνδεση νέου μέρους εναέριας γραμμής Κοφίνου Αλάμπρα και μετατροπή της σε Μαρί Αλάμπρα
Από 15/04/2019 08:00 Μέχρι 19/04/2019 13:00
 
© 2019 Copyright Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς, Κύπρος