Ελληνικά / English
Πέμπτη, 20 Ιουνίου 2019
1

Εργαλείο Αναζήτησης

 

Γρήγορες Συνδέσεις

Ποσοστά Διείσδυσης Ηλεκτροπαραγωγής από ΑΠΕ

Έρευνα 

Για Eξουσιοδοτημένους Xρήστες μόνο

Εξουσιοδοτημένοι Χρήστες είναι μόνο όσοι εγκρίνονται από το ΔΣΜΚ ως Συμμετέχοντες στην Αγορά Ηλεκτρισμού.

 

 
 

Επικοινωνία

TSO BuildingΕυαγγελίστριας 68,

CY-2057 Στρόβολος

ΚύπροςΓια να μας βρείτε

Τηλ.: +357 22277000          +35722611611Φαξ: +357 22611 666


 
Στοιχεία Επικοινωνίας
 

Προγραμματισμένες Εργασίες

Συντήρηση Εξοπλισμού Μεταφοράς

Αρ. Αίτησης: 190119
Υποστ. ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΟ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ
Συντήρηση Μ/Σ Τ2
Από 10/05/2019 09:00 Μέχρι 10/05/2019 13:45

Εργασία στο Σύστημα Μεταφοράς

Αρ. Αίτησης: 190116
Υποστ. ΕΠΙΣΚΟΠΗ
Συντήρηση Μετασχηματιστή Ισχύος, Διακόπτη Ισχύος, και Αποζεύκτη
Από 10/05/2019 08:30 Μέχρι 10/05/2019 14:00

Εργασία στο Σύστημα Μεταφοράς

Αρ. Αίτησης: 190124
Υποστ. ΤΕΜΠΡΙΑ
Αντικατάσταση Μ/Σ Τάσης
Από 10/05/2019 08:15 Μέχρι 10/05/2019 13:00

Συντήρηση Εξοπλισμού Μεταφοράς

Αρ. Αίτησης: 190120
Υποστ. ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ
Συντήρηση ΜΣ T2, IBT1 & IBT2 εκ περιτροπής
Από 08/05/2019 08:00 Μέχρι 10/05/2019 14:00

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

Αρ. Αίτησης: 190091
Υποστ. ΕΠΑΡΧ. ΓΡΑΦΕΙΟ
Αναβάθμιση Υ/Σ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ 132ΧΒ
Από 18/04/2019 08:30 Μέχρι 11/06/2019 13:30
 
© 2019 Copyright Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς, Κύπρος