Ελληνικά / English
Δευτέρα, 24 Ιουνίου 2019
1

Εργαλείο Αναζήτησης

 

Γρήγορες Συνδέσεις

Ποσοστά Διείσδυσης Ηλεκτροπαραγωγής από ΑΠΕ

Έρευνα 

Για Eξουσιοδοτημένους Xρήστες μόνο

Εξουσιοδοτημένοι Χρήστες είναι μόνο όσοι εγκρίνονται από το ΔΣΜΚ ως Συμμετέχοντες στην Αγορά Ηλεκτρισμού.

 

 
 

Επικοινωνία

TSO BuildingΕυαγγελίστριας 68,

CY-2057 Στρόβολος

ΚύπροςΓια να μας βρείτε

Τηλ.: +357 22277000          +35722611611Φαξ: +357 22611 666


 
Στοιχεία Επικοινωνίας
 

Προγραμματισμένες Εργασίες

Συντήρηση Εξοπλισμού Μεταφοράς

Αρ. Αίτησης: 190156
Υποστ. ΣΤΡΟΥΜΠΙ
Συντήρηση Μετασχηματιστή T1 στον Υ/Σ "STROUMBI"
Από 22/05/2019 08:31 Μέχρι 22/05/2019 13:31

Συντήρηση Εξοπλισμού Μεταφοράς

Αρ. Αίτησης: 190146
Υποστ. ΠΟΛΙΣ
Συντήρηση Μ/Σ Τ1, TC και ΔΙ
Από 22/05/2019 08:30 Μέχρι 23/05/2019 14:30

Εργασία στο Σύστημα Μεταφοράς

Αρ. Αίτησης: 190141
Υποστ. ΕΡΓΑΤΕΣ
Συντήρηση Μετασχηματιστή Τ2
Από 22/05/2019 07:45 Μέχρι 22/05/2019 11:45

Συντήρηση Εξοπλισμού Μεταφοράς

Αρ. Αίτησης: 190154
Υποστ. ΠΟΛΕΜΙΔΙΑ
Καθαρισμός μονωτήρων της γραμμής μεταφοράς Πολεμίδια-Ανατολικό 2
Από 22/05/2019 07:30 Μέχρι 23/05/2019 15:00

Εργασία στο Σύστημα Μεταφοράς

Αρ. Αίτησης: 190144
Υποστ. ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ
Καθαρισμός μονωτήρων της γραμμής Ανατολικό Πολεμίδια
Από 22/05/2019 07:00 Μέχρι 23/05/2019 13:00

Εργασία στο Σύστημα Μεταφοράς

Αρ. Αίτησης: 190152
Υποστ. ΓΕΡΜΑΣΟΓΕΙΑ
Εικοσαετής Συντήρηση Διακόπτη Ισχύος της Αναχώρησης Άγιος Αθανάσιος(135)
Από 21/05/2019 08:00 Μέχρι 23/05/2019 14:30

Εργασία στο Σύστημα Μεταφοράς

Αρ. Αίτησης: 190166
Υποστ. ΜΑΡΙ
Ολοκλήρωση των προλειτουργικών ελέγχων της ηλεκτρικής γραμμής Βασιλικός-Μαρί-Τσιμεντοποιείο
Από 20/05/2019 14:00 Μέχρι 28/05/2019 16:00

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

Αρ. Αίτησης: 190091
Υποστ. ΕΠΑΡΧ. ΓΡΑΦΕΙΟ
Αναβάθμιση Υ/Σ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ 132ΧΒ
Από 18/04/2019 08:30 Μέχρι 11/06/2019 13:30
 
© 2019 Copyright Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς, Κύπρος