Ελληνικά / English
Τρίτη, 23 Ιουλίου 2019
1

Εργαλείο Αναζήτησης

 

Γρήγορες Συνδέσεις

Ποσοστά Διείσδυσης Ηλεκτροπαραγωγής από ΑΠΕ

Έρευνα 

Για Eξουσιοδοτημένους Xρήστες μόνο

Εξουσιοδοτημένοι Χρήστες είναι μόνο όσοι εγκρίνονται από το ΔΣΜΚ ως Συμμετέχοντες στην Αγορά Ηλεκτρισμού.

 

 
 

Επικοινωνία

TSO BuildingΕυαγγελίστριας 68,

CY-2057 Στρόβολος

ΚύπροςΓια να μας βρείτε

Τηλ.: +357 22277000          +35722611611Φαξ: +357 22611 666


 
Στοιχεία Επικοινωνίας
 

Προγραμματισμένες Εργασίες

Συντήρηση Εξοπλισμού Μεταφοράς

Αρ. Αίτησης: 190217
Υποστ. ΑΛΕΞΙΓΡΟΣ
Συντήρηση εξοπλισμού μεταφοράς της Αναχώρησης EBZ και του Μ/Σ TA1
Από 10/06/2019 08:30 Μέχρι 10/06/2019 14:00

Εργασία στο Σύστημα Μεταφοράς

Αρ. Αίτησης: 190220
Υποστ. ΑΛΑΜΠΡΑ
Συντήρηση εξοπλισμού 132ΧΒ
Από 10/06/2019 08:15 Μέχρι 10/06/2019 11:45

Συντήρηση Εξοπλισμού Μεταφοράς

Αρ. Αίτησης: 190201
Υποστ. ΑΘΑΛΑΣΣΑ
Καθαρισμός μονωτήρων και συντήρηση της γραμμής Αθαλάσσα-Αλάμπρα 1
Από 10/06/2019 07:30 Μέχρι 12/06/2019 11:00

Εργασία στο Σύστημα Μεταφοράς

Αρ. Αίτησης: 190214
Υποστ. Δεκέλειας GIS
Συντήρηση της γραμμής Δεκέλεια GIS-Αλάμπρα 1
Από 10/06/2019 07:00 Μέχρι 10/06/2019 14:00

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

Αρ. Αίτησης: 190091
Υποστ. ΕΠΑΡΧ. ΓΡΑΦΕΙΟ
Αναβάθμιση Υ/Σ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ 132ΧΒ
Από 18/04/2019 08:30 Μέχρι 11/06/2019 13:30
 
© 2019 Copyright Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς, Κύπρος