Ελληνικά / English
Τρίτη, 23 Ιουλίου 2019
1

Εργαλείο Αναζήτησης

 

Γρήγορες Συνδέσεις

Ποσοστά Διείσδυσης Ηλεκτροπαραγωγής από ΑΠΕ

Έρευνα 

Για Eξουσιοδοτημένους Xρήστες μόνο

Εξουσιοδοτημένοι Χρήστες είναι μόνο όσοι εγκρίνονται από το ΔΣΜΚ ως Συμμετέχοντες στην Αγορά Ηλεκτρισμού.

 

 
 

Επικοινωνία

TSO BuildingΕυαγγελίστριας 68,

CY-2057 Στρόβολος

ΚύπροςΓια να μας βρείτε

Τηλ.: +357 22277000          +35722611611Φαξ: +357 22611 666


 
Στοιχεία Επικοινωνίας
 

Προγραμματισμένες Εργασίες

Συντήρηση Εξοπλισμού Μεταφοράς

Αρ. Αίτησης: 190232
Υποστ. ΚΟΦΙΝΟΥ
Συντήρηση εξοπλισμού μεταφοράς της Αναχώρησης Αλάμπρα, του Μ/Σ 2 και των Ζυγών στον Υ/Σ
Από 18/06/2019 09:00 Μέχρι 18/06/2019 13:30

Εργασία στο Σύστημα Μεταφοράς

Αρ. Αίτησης: 190223
Υποστ. ΝΕΟΣ ΞΕΡΟΠΟΤΑΜΟΣ
Αντικατάσταση αγωγού γείωσης του Διπλού Κυκλώματος των γραμμών Κολόσσι-Αφροδίτη και Πισσούρι-Ξεροπόταμος
Από 18/06/2019 07:30 Μέχρι 21/06/2019 12:00

Συντήρηση Εξοπλισμού Μεταφοράς

Αρ. Αίτησης: 190234
Ηλεκροπαρ. Σταθμός Δεκέλειας
Καθαρισμός μονωτήρων στον ΗΣ Δεκέλειας (Station Transformer 1, Ripple Control 1 & Generator Transformer 2)
Από 18/06/2019 07:00 Μέχρι 18/06/2019 14:30
 
© 2019 Copyright Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς, Κύπρος