Ελληνικά / English
Πέμπτη, 20 Ιουνίου 2019
1

Εργαλείο Αναζήτησης

 

Γρήγορες Συνδέσεις

Ποσοστά Διείσδυσης Ηλεκτροπαραγωγής από ΑΠΕ

Έρευνα 

Για Eξουσιοδοτημένους Xρήστες μόνο

Εξουσιοδοτημένοι Χρήστες είναι μόνο όσοι εγκρίνονται από το ΔΣΜΚ ως Συμμετέχοντες στην Αγορά Ηλεκτρισμού.

 

 
 

Επικοινωνία

TSO BuildingΕυαγγελίστριας 68,

CY-2057 Στρόβολος

ΚύπροςΓια να μας βρείτε

Τηλ.: +357 22277000          +35722611611Φαξ: +357 22611 666


 
Στοιχεία Επικοινωνίας
 

Προγραμματισμένες Εργασίες

 
<< Μάρτιος 2019 Μάιος 2019 >>
Απρίλιος 2019
Δ
Τ
Τ
Π
Π
Σ
Κ
1
Υποστ. ΑΦΡΟΔΙΤΗ  Εργασία στο Σύστημα Μεταφοράς
Υποστ. ΔΡΟΜΟΣ ΑΚΟΥΡΣΟΥ  ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΙΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΚΟΥΡΣΟΣ-ΠΟΛΙΣ 66ΧΒ
2
Υποστ. ΕΠΑΡΧ. ΓΡΑΦΕΙΟ   Εργασία στο Σύστημα Μεταφοράς
Ηλεκτροπαραγωγός Σταθμός ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ  Εργασία στο Σύστημα Μεταφοράς
Υποστ. ΑΦΡΟΔΙΤΗ  Συντήρηση Εξοπλισμού Μεταφοράς
Ηλεκτροπαραγωγός Σταθμός ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ  Εργασία στο Σύστημα Μεταφοράς
Υποστ. ΔΡΟΜΟΣ ΑΚΟΥΡΣΟΥ  ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΙΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΚΟΥΡΣΟΣ-ΠΟΛΙΣ 66ΧΒ
3
Υποστ. ΠΥΛΑ  Συντήρηση Εξοπλισμού Μεταφοράς
Υποστ. ΕΠΑΡΧ. ΓΡΑΦΕΙΟ   Εργασία στο Σύστημα Μεταφοράς
Ηλεκτροπαραγωγός Σταθμός ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ  Εργασία στο Σύστημα Μεταφοράς
Υποστ. ΑΦΡΟΔΙΤΗ  Συντήρηση Εξοπλισμού Μεταφοράς
Ηλεκτροπαραγωγός Σταθμός ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ  Εργασία στο Σύστημα Μεταφοράς
Υποστ. ΔΡΟΜΟΣ ΑΚΟΥΡΣΟΥ  ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΙΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΚΟΥΡΣΟΣ-ΠΟΛΙΣ 66ΧΒ
4
Ηλεκτροπαραγωγός Σταθμός ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ  Εργασία στο Σύστημα Μεταφοράς
Ηλεκτροπαραγωγός Σταθμός ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ  Εργασία στο Σύστημα Μεταφοράς
Υποστ. ΠΥΛΑ  Συντήρηση Εξοπλισμού Μεταφοράς
Υποστ. ΚΑΡΒΟΥΝΑΣ  Εργασία στο Σύστημα Μεταφοράς
Ηλεκτροπαραγωγός Σταθμός ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ  Εργασία στο Σύστημα Μεταφοράς
Υποστ. ΑΦΡΟΔΙΤΗ  Συντήρηση Εξοπλισμού Μεταφοράς
Ηλεκτροπαραγωγός Σταθμός ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ  Εργασία στο Σύστημα Μεταφοράς
Υποστ. ΔΡΟΜΟΣ ΑΚΟΥΡΣΟΥ  ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΙΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΚΟΥΡΣΟΣ-ΠΟΛΙΣ 66ΧΒ
5
Ηλεκτροπαραγωγός Σταθμός ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ  Εργασία στο Σύστημα Μεταφοράς
Υποστ. ΠΡΕΝΤΖΑΣ  Εργασία στο Σύστημα Μεταφοράς
Ηλεκτροπαραγωγός Σταθμός ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ  Εργασία στο Σύστημα Μεταφοράς
Ηλεκτροπαραγωγός Σταθμός ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ  Εργασία στο Σύστημα Μεταφοράς
Ηλεκτροπαραγωγός Σταθμός ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ  Εργασία στο Σύστημα Μεταφοράς
Υποστ. ΔΡΟΜΟΣ ΑΚΟΥΡΣΟΥ  ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΙΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΚΟΥΡΣΟΣ-ΠΟΛΙΣ 66ΧΒ
6
Ηλεκτροπαραγωγός Σταθμός ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ  Εργασία στο Σύστημα Μεταφοράς
Ηλεκτροπαραγωγός Σταθμός ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ  Εργασία στο Σύστημα Μεταφοράς
Ηλεκτροπαραγωγός Σταθμός ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ  Εργασία στο Σύστημα Μεταφοράς
Υποστ. ΔΡΟΜΟΣ ΑΚΟΥΡΣΟΥ  ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΙΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΚΟΥΡΣΟΣ-ΠΟΛΙΣ 66ΧΒ
7
Υποστ. ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ  Συντήρηση Εξοπλισμού Μεταφοράς
Ηλεκτροπαραγωγός Σταθμός ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ  Εργασία στο Σύστημα Μεταφοράς
Ηλεκτροπαραγωγός Σταθμός ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ  Εργασία στο Σύστημα Μεταφοράς
8
Υποστ. ΕΠΑΡΧ. ΓΡΑΦΕΙΟ   Εργασία στο Σύστημα Μεταφοράς
Υποστ. ΔΡΟΜΟΣ ΑΚΟΥΡΣΟΥ  Συντήρηση Εξοπλισμού Μεταφοράς
Ηλεκτροπαραγωγός Σταθμός ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ  Εργασία στο Σύστημα Μεταφοράς
Ηλεκτροπαραγωγός Σταθμός ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ  Εργασία στο Σύστημα Μεταφοράς
9
Υποστ. ΠΡΕΝΤΖΑΣ  ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
Υποστ. ΕΠΑΡΧ. ΓΡΑΦΕΙΟ   Εργασία στο Σύστημα Μεταφοράς
Υποστ. ΔΡΟΜΟΣ ΑΚΟΥΡΣΟΥ  Συντήρηση Εξοπλισμού Μεταφοράς
Ηλεκτροπαραγωγός Σταθμός ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ  Εργασία στο Σύστημα Μεταφοράς
Ηλεκτροπαραγωγός Σταθμός ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ  Εργασία στο Σύστημα Μεταφοράς
10
Υποστ. ΜΑΡΙ  Εργασία στο Σύστημα Μεταφοράς
Υποστ. ΤΕΜΠΡΙΑ  Εργασία στο Σύστημα Μεταφοράς
Υποστ. ΔΡΟΜΟΣ ΑΚΟΥΡΣΟΥ  Συντήρηση Εξοπλισμού Μεταφοράς
Ηλεκτροπαραγωγός Σταθμός ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ  Εργασία στο Σύστημα Μεταφοράς
Ηλεκτροπαραγωγός Σταθμός ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ  Εργασία στο Σύστημα Μεταφοράς
11
Υποστ. ΜΑΡΙ  Εργασία στο Σύστημα Μεταφοράς
Υποστ. ΔΡΟΜΟΣ ΑΚΟΥΡΣΟΥ  Συντήρηση Εξοπλισμού Μεταφοράς
Ηλεκτροπαραγωγός Σταθμός ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ  Εργασία στο Σύστημα Μεταφοράς
Ηλεκτροπαραγωγός Σταθμός ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ  Εργασία στο Σύστημα Μεταφοράς
12
Υποστ. ΜΑΡΙ  Εργασία στο Σύστημα Μεταφοράς
Υποστ. ΔΡΟΜΟΣ ΑΚΟΥΡΣΟΥ  Συντήρηση Εξοπλισμού Μεταφοράς
Ηλεκτροπαραγωγός Σταθμός ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ  Εργασία στο Σύστημα Μεταφοράς
Ηλεκτροπαραγωγός Σταθμός ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ  Εργασία στο Σύστημα Μεταφοράς
13
Υποστ. ΜΑΡΙ  Εργασία στο Σύστημα Μεταφοράς
Ηλεκτροπαραγωγός Σταθμός ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ  Εργασία στο Σύστημα Μεταφοράς
Ηλεκτροπαραγωγός Σταθμός ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ  Εργασία στο Σύστημα Μεταφοράς
14
Υποστ. ΜΑΡΙ  Εργασία στο Σύστημα Μεταφοράς
Ηλεκτροπαραγωγός Σταθμός ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ  Εργασία στο Σύστημα Μεταφοράς
15
Υποστ. ΠΟΛΕΜΙΔΙΑ  Εργασία στο σύστημα μεταφορας
Υποστ. ΚΟΦΙΝΟΥ  ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
Υποστ. ΜΑΡΙ  Εργασία στο Σύστημα Μεταφοράς
16
Υποστ. ΠΡΕΝΤΖΑΣ  Εργασία στο Σύστημα Μεταφοράς
Υποστ. ΠΟΛΕΜΙΔΙΑ  Εργασία στο σύστημα μεταφορας
Υποστ. ΚΟΦΙΝΟΥ  ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
Υποστ. ΜΑΡΙ  Εργασία στο Σύστημα Μεταφοράς
17
Υποστ. ΚΟΦΙΝΟΥ  Συντήρηση Εξοπλισμού Μεταφοράς
Υποστ. ΤΕΜΠΡΙΑ  Εργασία στο Σύστημα Μεταφοράς
Υποστ. ΔΡΟΜΟΣ ΑΚΟΥΡΣΟΥ  Συντήρηση Εξοπλισμού Μεταφοράς
Υποστ. ΠΟΛΕΜΙΔΙΑ  Εργασία στο Σύστημα Μεταφοράς
Υποστ. ΚΟΦΙΝΟΥ  ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
18
Υποστ. ΕΠΑΡΧ. ΓΡΑΦΕΙΟ   ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
Υποστ. ΚΟΦΙΝΟΥ  Συντήρηση Εξοπλισμού Μεταφοράς
Υποστ. ΔΑΣΟΥΠΟΛΙΣ  ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
Υποστ. ΔΡΟΜΟΣ ΑΚΟΥΡΣΟΥ  Συντήρηση Εξοπλισμού Μεταφοράς
Υποστ. ΠΟΛΕΜΙΔΙΑ  Εργασία στο Σύστημα Μεταφοράς
Υποστ. ΚΟΦΙΝΟΥ  ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
19
Υποστ. ΑΛΑΜΠΡΑ  ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
Υποστ. ΔΑΣΟΥΠΟΛΙΣ  ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
Υποστ. ΔΡΟΜΟΣ ΑΚΟΥΡΣΟΥ  Συντήρηση Εξοπλισμού Μεταφοράς
Υποστ. ΕΠΑΡΧ. ΓΡΑΦΕΙΟ   ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
Υποστ. ΠΟΛΕΜΙΔΙΑ  Εργασία στο Σύστημα Μεταφοράς
Υποστ. ΚΟΦΙΝΟΥ  ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
20
Υποστ. ΑΛΑΜΠΡΑ  ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
Υποστ. ΕΠΑΡΧ. ΓΡΑΦΕΙΟ   ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
21
Ηλεκτροπαραγωγός Σταθμός ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ  Εργασία στο Σύστημα Μεταφοράς
Υποστ. ΕΠΑΡΧ. ΓΡΑΦΕΙΟ   ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
22
Υποστ. ΔΡΟΜΟΣ ΑΚΟΥΡΣΟΥ  Συντήρηση Εξοπλισμού Μεταφοράς
Ηλεκτροπαραγωγός Σταθμός ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ  Εργασία στο Σύστημα Μεταφοράς
Υποστ. ΕΠΑΡΧ. ΓΡΑΦΕΙΟ   ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
23
Υποστ. ΚΟΦΙΝΟΥ  Εργασία στο Σύστημα Μεταφοράς
Υποστ. ΔΑΣΟΥΠΟΛΙΣ  ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
Ηλεκτροπαραγωγός Σταθμός ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ  Εργασία στο Σύστημα Μεταφοράς
Υποστ. ΕΠΑΡΧ. ΓΡΑΦΕΙΟ   ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
24
Ηλεκτροπαραγωγός Σταθμός ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ  Εργασία στο Σύστημα Μεταφοράς
Υποστ. ΕΠΑΡΧ. ΓΡΑΦΕΙΟ   ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
25
Ηλεκτροπαραγωγός Σταθμός ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ  Εργασία στο Σύστημα Μεταφοράς
Υποστ. ΕΠΑΡΧ. ΓΡΑΦΕΙΟ   ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
26
Ηλεκτροπαραγωγός Σταθμός ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ  Εργασία στο Σύστημα Μεταφοράς
Υποστ. ΕΠΑΡΧ. ΓΡΑΦΕΙΟ   ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
27
Ηλεκτροπαραγωγός Σταθμός ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ  Εργασία στο Σύστημα Μεταφοράς
Υποστ. ΕΠΑΡΧ. ΓΡΑΦΕΙΟ   ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
28
Υποστ. ΕΠΑΡΧ. ΓΡΑΦΕΙΟ   ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
29
Υποστ. ΕΠΑΡΧ. ΓΡΑΦΕΙΟ   ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
30
Υποστ. ΕΠΑΡΧ. ΓΡΑΦΕΙΟ   ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
 
 
 
 
 
 
© 2019 Copyright Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς, Κύπρος