Ελληνικά / English
Δευτέρα, 24 Ιουνίου 2019
1
οΏ½
 
 

Εργαλείο Αναζήτησης

 

Γρήγορες Συνδέσεις

Ποσοστά Διείσδυσης Ηλεκτροπαραγωγής από ΑΠΕ

Έρευνα 

Για Eξουσιοδοτημένους Xρήστες μόνο

Εξουσιοδοτημένοι Χρήστες είναι μόνο όσοι εγκρίνονται από το ΔΣΜΚ ως Συμμετέχοντες στην Αγορά Ηλεκτρισμού.

 

 
 

Επικοινωνία

TSO BuildingΕυαγγελίστριας 68,

CY-2057 Στρόβολος

ΚύπροςΓια να μας βρείτε

Τηλ.: +357 22277000          +35722611611Φαξ: +357 22611 666


 
Στοιχεία Επικοινωνίας
 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΣΜ Αρ. 31/2009 – ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Αρ. 31/2009 - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 

Ο Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς δέχεται προσφορές για την Προμήθεια Επίπλων Γραφείου με βάση τους όρους και τις προδιαγραφές του διαγωνισμού.

Τελευταία ημερομηνία υποβολής προσφορών είναι η Δευτέρα 31 Αυγούστου 2009, ώρα 12:00 το μεσημέρι.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν τους όρους και προδιαγραφές του διαγωνισμού μέσω του ειδικού ιστοχώρου της ιστοσελίδας του ΔΣΜ. Πρόσβαση στον ιστοχώρο αυτό θα δίνεται στους ενδιαφερόμενους που εγγράφονται ως εξουσιοδότημένοι χρήστες της ιστοσελίδας του ΔΣΜ πατώντας εδώ Εγγραφή. Απαιτείται όπως οι ενδιαφερόμενοι  δώσουν στη φόρμα εγγραφής τα στοιχεία επικοινωνίας τους καθώς και τον Αριθμό και Τίτλο του διαγωνισμού.

 

 
© 2019 Copyright Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς, Κύπρος