Ελληνικά / English
Δευτέρα, 24 Ιουνίου 2019
1
οΏ½
 
 

Εργαλείο Αναζήτησης

 

Γρήγορες Συνδέσεις

Ποσοστά Διείσδυσης Ηλεκτροπαραγωγής από ΑΠΕ

Έρευνα 

Για Eξουσιοδοτημένους Xρήστες μόνο

Εξουσιοδοτημένοι Χρήστες είναι μόνο όσοι εγκρίνονται από το ΔΣΜΚ ως Συμμετέχοντες στην Αγορά Ηλεκτρισμού.

 

 
 

Επικοινωνία

TSO BuildingΕυαγγελίστριας 68,

CY-2057 Στρόβολος

ΚύπροςΓια να μας βρείτε

Τηλ.: +357 22277000          +35722611611Φαξ: +357 22611 666


 
Στοιχεία Επικοινωνίας
 

Διαγωνισμός Αρ. 13/2014 - Αγορά Υπηρεσιών ενός Αναλυτή Ενοποίησης Συστημάτων Πληροφορικής (IT Systems Integration Analyst) για περίοδο δύο (2) χρόνων

ΑΓΟΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΝΟΣ ΑΝΑΛΥΤΗ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (IT SYSTEM INTEGRATION ANALYST) ΓΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ ΔΥΟ (2) ΧΡΟΝΩΝ

 

Ο Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου (ΔΣΜΚ) δέχεται προσφορές για την αγορά υπηρεσιών ενός Αναλυτή Ενοποίησης Συστημάτων Πληροφορικής (IT Systems Integration Analyst) για τις ανάγκες του Έργου  Λειτουργίας Αγοράς Ηλεκτρισμού, για περίοδο δύο (2) χρόνων. Για περισσότερες πληροφορίες βλέπε ανακοίνωση εδώ.

 
© 2019 Copyright Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς, Κύπρος