Ελληνικά / English
Πέμπτη, 20 Ιουνίου 2019
1
οΏ½
 
 

Εργαλείο Αναζήτησης

 

Γρήγορες Συνδέσεις

Ποσοστά Διείσδυσης Ηλεκτροπαραγωγής από ΑΠΕ

Έρευνα 

Για Eξουσιοδοτημένους Xρήστες μόνο

Εξουσιοδοτημένοι Χρήστες είναι μόνο όσοι εγκρίνονται από το ΔΣΜΚ ως Συμμετέχοντες στην Αγορά Ηλεκτρισμού.

 

 
 

Επικοινωνία

TSO BuildingΕυαγγελίστριας 68,

CY-2057 Στρόβολος

ΚύπροςΓια να μας βρείτε

Τηλ.: +357 22277000          +35722611611Φαξ: +357 22611 666


 
Στοιχεία Επικοινωνίας
 

Προσφορές 2005

 Προσφορές που έχουν κατακυρωθεί εντός του 2005:

 1. Διαγωνισμός ΔΣΜ Αρ. 6/2005 - Supply of installation of a telephone System for the Transmission System Operator -Κατακυρώθηκε στην εταιρεία ΓΑΛΑΤΑΡΙΩΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΛΤΔ.
 2. Διαγωνισμός ΔΣΜ Αρ. 8/2005 - Προμήθεια και Εγκατάσταση Ηλεκτρικού Υπολογιστή Εξυπηρέτησης Δικτύου και Λογισμικού -  Κατακυρώθηκε στην εταιρεία DEMSTAR INFORMATION GROUP. 
 3. Διαγωνισμός ΔΣΜ Αρ. 9/2005 - Προμήθεια Συστήματος UPS για ΔΣΜ -Κατακυρώθηκε στην εταιρεία HELLENIC TECHNICAL ENTERPRICES LTD.
 4. Διαγωνισμός ΔΣΜ Αρ. 10/2005 - Ψηφιακός Προβολέας -Κατακυρώθηκε στην εταιρεία RMS Audio-Video Systems.
 5. Διαγωνισμός ΔΣΜ Αρ. 11/2005 - Εκμίσθωση Υπηρεσιών Γραφείου Συμβούλων Λογιστών -Κατακυρώθηκε στην εταιρεία KYPRIANIDES, NICOLAOU & ASSOCIATES.
 6. Διαγωνισμός ΔΣΜ Αρ. 14/2005 - Εγκατάσταση Συστήματος Πρόσβασης στο ΚΕΕ και στο ΕΚΕΕ -Κατακυρώθηκε στην εταιρεία WAVE ELECTRONICS LTD. 
 7. Διαγωνισμός ΔΣΜ Αρ. 15/2005 - Σύστημα αυτόματης τηλεανάγνωσης μετρητών ενέργειας - Κατακυρώθηκε στην εταιρεία Electromatic Constructions Ltd
 8. Διαγωνισμός ΔΣΜ Αρ. 17/2005 - Συντήρηση και Επιδιόρθωση Γεννήτριας Πετρελαίου του ΚΕΕ - Κατακυρώθηκε στην εταιρεία J.K.SWITCHBOARDS LTD.
 9. Διαγωνισμός ΔΣΜ Αρ. 18/2005 -  Παροχή Υπηρεσιών Δικτύωσης στο ΔΣΜ -Κατακυρώθηκε στην εταιρεία eNET SOLUTIONS LTD.
 10. Διαγωνισμός ΔΣΜ Αρ. 19/2005 - Αγορά Ενός Πυρασφαλούς Χρηματοκυβωτίου - Κατακυρώθηκε στην εταιρεία CTE Enterprises Co LTD. 
 11. Διαγωνισμός ΔΣΜ Αρ. 20/2005 - Review, Revise and Propose Steps for Implementation of the Cyprus Electricity Market Rules - Κατακυρώθηκε στην εταιρεία IPA Consultants.
 12. Διαγωνισμός ΔΣΜ Αρ. 21/2005 - Σχεδιασμός Ιστοσελίδας ΔΣΜ και εγκατάσταση συστήματος διαχείρισης περιεχομένου ιστοσελίδας- Κατακυρώθηκε στην εταιρεία Netquest (Cyberobsis Webdata) Ltd.
 13. Διαγωνισμός ΔΣΜ Αρ. 22/2005- Προμήθεια και εγκατάσταση  λογισμικού συστήματος διαχείρισης οικονομικών δραστηριοτήτων του ΔΣΜ - Κατακυρώθηκε στην εταιρεία SSM Computers Ltd.
 
© 2019 Copyright Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς, Κύπρος