Ελληνικά / English
Δευτέρα, 24 Ιουνίου 2019
1
οΏ½
 
 

Εργαλείο Αναζήτησης

 

Γρήγορες Συνδέσεις

Ποσοστά Διείσδυσης Ηλεκτροπαραγωγής από ΑΠΕ

Έρευνα 

Για Eξουσιοδοτημένους Xρήστες μόνο

Εξουσιοδοτημένοι Χρήστες είναι μόνο όσοι εγκρίνονται από το ΔΣΜΚ ως Συμμετέχοντες στην Αγορά Ηλεκτρισμού.

 

 
 

Επικοινωνία

TSO BuildingΕυαγγελίστριας 68,

CY-2057 Στρόβολος

ΚύπροςΓια να μας βρείτε

Τηλ.: +357 22277000          +35722611611Φαξ: +357 22611 666


 
Στοιχεία Επικοινωνίας
 

Προσφορές 2012

Προσφορές που έχουν κατακυρωθεί εντός του 2012:

Διαγωνισμός ΔΣΜ Αρ. 01/2012 - Συντήρηση και Επιδιόρθωση Γεννήτριας Πετρελαίου του Εθνικού Κέντρου Ελέγχου Ενέργειας. Κατακυρώθηκε στην εταιρεία ΛΟΙΖΟΣ ΤΟΦΑΡΗ ΛΤΔ. 

Διαγωνισμός ΔΣΜ Αρ. 02/2012 - Συντήρηση και Παροχή Λειτουργικής Υποστήριξης Λογιστικού Συστήματος Διαχείρισης Οικονομικών Δραστηριοτήτων του ΔΣΜ. Κατακυρώθηκε στην εταιρεία SSM COMPUTER SYSTEMS LTD.

Διαγωνισμός ΔΣΜ Αρ. 03/2012 - Παραγγελία Προτυπωμένων Επιταγών για Αυτόματη Εκτύπωση Επιταγών από Λογιστικό Σύστημα Ylatis. Κατακυρώθηκε στην εταιρεία COMULTI PRINTFORMS LTD.

Διαγωνισμός ΔΣΜ Αρ. 04/2012 - Προμήθεια Συστήματος Κλιματισμού για το ΕΚΕΕ και Προμήθεια Συστήματος Κλιματισμού για το Δωμάτιο των Δύο Μονάδων Αδιάλειπτης Παροχής (UPS) των Γραφείων του ΔΣΜ. Κατακυρώθηκε στην εταιρεία CO. E. BEST COOL LTD.

Διαγωνισμός ΔΣΜ Αρ. 06/2012 - Αγορά Λαμπών για το Σύστημα Οθονών Προβολής ΕΥΕVIS του Εθνικού Κέντρου Ελέγχου Ενέργειας. Κατακυρώθηκε στην εταιρεία EYEVIS GmbH.

Διαγωνισμός ΔΣΜ Αρ. 07/2012 - Αγορά Λογισμικού Διαχείρισης Αιτημάτων για Παροχή Τεχνικής Υποστήριξης για τα Συστήματα Πληροφορικής του ΔΣΜ. Κατακυρώθηκε στην εταιρεία SYSAID TECHNOLOGIES LTD.

Διαγωνισμός ΔΣΜ Αρ. 08/2012 - Κεντρικό Σύστημα Τήρησης Αντιγράφων Ασφαλείας. Κατακυρώθηκε στην εταιρεία DATAMIND SERVICES LTD. 

Διαγωνισμός ΔΣΜ Αρ. 09/2012 - Προμήθεια Υπηρεσιών Διαμονής, Διατροφής και Έξοδα Συνεδριάσεων για Φιλοξενία των Συνέδρων της ENTSO-E στις 24 Οκτωβρίου 2012 και Προσφορά για Διακινήσεις Συνέδρων της ETSO-E στη Λεμεσό στις 23 Οκτωβρίου 2012. Κατακυρώθηκε στο AMATHUS BEACH HOTEL και PANAYIDES P. COACHES LTD αντίστοιχα.

Διαγωνισμός ΔΣΜ Αρ. 10/2012 - Νέες Διευθετήσεις Συντήρησης & Λειτουργικής Υποστήριξης για τα Συστήματα Πληροφορικής του ΔΣΜ. Κατακυρώθηκε στην εταιρεία NEWCYTECH LTD.

Διαγωνισμός ΔΣΜ Αρ. 11/2012  -  Συντήρηση Τηλεφωνικού Συστήματος στα Γραφεία του ΔΣΜ. Κατακυρώθηκε  στην εταιρεία ΓΑΛΑΤΑΡΙΩΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΛΤΔ.

Διαγωνισμός ΔΣΜ Αρ. 13/2012 - Προμήθεια και Συντήρηση Συσκευών  Αντισυπτικού. Κατακυρώθηκε στην εταιρεία PDX SERVICES LTD.  

 

 

 

 

 
© 2019 Copyright Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς, Κύπρος