Ελληνικά / English
Δευτέρα, 24 Ιουνίου 2019
1
οΏ½
 
 

Εργαλείο Αναζήτησης

 

Γρήγορες Συνδέσεις

Ποσοστά Διείσδυσης Ηλεκτροπαραγωγής από ΑΠΕ

Έρευνα 

Για Eξουσιοδοτημένους Xρήστες μόνο

Εξουσιοδοτημένοι Χρήστες είναι μόνο όσοι εγκρίνονται από το ΔΣΜΚ ως Συμμετέχοντες στην Αγορά Ηλεκτρισμού.

 

 
 

Επικοινωνία

TSO BuildingΕυαγγελίστριας 68,

CY-2057 Στρόβολος

ΚύπροςΓια να μας βρείτε

Τηλ.: +357 22277000          +35722611611Φαξ: +357 22611 666


 
Στοιχεία Επικοινωνίας
 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΣΜ Αρ. 15/2009 - ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΑΠΕ ΚΑΙ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΣΜ Αρ. 15/2009 - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΑΠΕ ΚΑΙ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗ

Ο Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Κύπρου δέχεται προσφορές για την παροχή Συμβουλευτικών υπηρεσιών για την έκδοση Πιστοποιητικών Ελέγχου Ποιότητας για παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ και Συμπαραγωγή, όπως περιγράφεται στις προδιαγραφές του διαγωνισμού.

Τελευταία ημερομηνία υποβολής προσφορών είναι η Τετάρτη, 22 Απριλίου 2009, ώρα 12:00.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν τους όρους και προδιαγραφές του διαγωνισμού μέσω του ειδικού ιστοχώρου της ιστοσελίδας του ΔΣΜ. Πρόσβαση στον ιστοχώρο αυτό θα δίνεται στους ενδιαφερόμενους που εγγράφονται ως εξουσιοδοτημένοι χρήστες της ιστεσελίδας του ΔΣΜ επιλέγοντας το σύνδεσμο: Εγγραφή. Απαιτείται όπως οι ενδιαφερόμενοι δώσουν στη φόρμα εγγραφής τα στοιχεία επικοινωνίας τους αναφέροντας και τον Αριθμό και Τίτλο του διαγωνισμού.  

 

 
© 2019 Copyright Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς, Κύπρος