Ελληνικά / English
Δευτέρα, 24 Ιουνίου 2019
1
οΏ½
 
 

Εργαλείο Αναζήτησης

 

Γρήγορες Συνδέσεις

Ποσοστά Διείσδυσης Ηλεκτροπαραγωγής από ΑΠΕ

Έρευνα 

Για Eξουσιοδοτημένους Xρήστες μόνο

Εξουσιοδοτημένοι Χρήστες είναι μόνο όσοι εγκρίνονται από το ΔΣΜΚ ως Συμμετέχοντες στην Αγορά Ηλεκτρισμού.

 

 
 

Επικοινωνία

TSO BuildingΕυαγγελίστριας 68,

CY-2057 Στρόβολος

ΚύπροςΓια να μας βρείτε

Τηλ.: +357 22277000          +35722611611Φαξ: +357 22611 666


 
Στοιχεία Επικοινωνίας
 

Καταγραφή Στοιχείων Γεννητριών με Ψηλή Ακρίβεια

Καταγραφή Στοιχείων Γεννητριών

Έχουν εγκατασταθεί συστήματα καταγραφής συχνότητας και διακυμάνσεων της κάθε γεννήτριας στους Ηλεκτροπαραγωγούς Σταθμούς Μονής, Δεκέλειας και Βασιλικού της ΑΗΚ και στο Εθνικό Κέντρο Ελέγχου Ενέργειας του ΔΣΜΚ, ώστε να παρακολουθούν και να καταγράφουν τη συμπεριφορά κάθε γεννήτριας, σε περιπτώσεις μεγάλων διαταράξεων στο σύστημα. Με αυτά τα συστήματα δίνεται η δυνατότητα για διεξαγωγή μελετών, αξιοποιώντας δεδομένα και κατάλληλο λογισμικό, ώστε να βελτιστοποιείται η αντίδραση των Μονάδων Παραγωγής. Όταν κατά το 2005 καταγράφηκε αριθμός διαταραχών στο Σύστημα Παραγωγής, μελετήθηκε η σωστή λειτουργία και συμπεριφορά της κάθε γεννήτριας ξεχωριστά με μεγάλη ακρίβεια, ψηλό ρυθμό δειγματοληψίας και ανάλυση των δεδομένων.

Τα συστήματα καταγραφής αναβαθμίστηκαν με την εγκατάσταση νέου εξοπλισμού καταγραφής δεδομένων, την ανάπτυξη του λογισμικού, την περίληψη της αέργου Ισχύος και της Τερματικής Τάσης όλων των Μονάδων Παραγωγής, συμπεριλαμβανομένων των Αεριοστρόβιλων. Επίσης, εγκαταστάθηκαν δύο πρόσθετα καταγραφικά συστήματα, ένα στα γραφεία του ΔΣΜΚ και ένα στο Δωμάτιο Ελέγχου του Ηλεκτροπαραγωγού Σταθμού Δεκέλειας της ΑΗΚ.

 
© 2019 Copyright Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς, Κύπρος