Ελληνικά / English
Δευτέρα, 24 Ιουνίου 2019
1
οΏ½
 
 

Εργαλείο Αναζήτησης

 

Γρήγορες Συνδέσεις

Ποσοστά Διείσδυσης Ηλεκτροπαραγωγής από ΑΠΕ

Έρευνα 

Για Eξουσιοδοτημένους Xρήστες μόνο

Εξουσιοδοτημένοι Χρήστες είναι μόνο όσοι εγκρίνονται από το ΔΣΜΚ ως Συμμετέχοντες στην Αγορά Ηλεκτρισμού.

 

 
 

Επικοινωνία

TSO BuildingΕυαγγελίστριας 68,

CY-2057 Στρόβολος

ΚύπροςΓια να μας βρείτε

Τηλ.: +357 22277000          +35722611611Φαξ: +357 22611 666


 
Στοιχεία Επικοινωνίας
 

Αυτόματη Τηλεκαταγραφή των Μετρήσεων Ενέργειας

 Αυτόματη Τηλεκαταγραφή των Μετρήσεων Ενέργειας

Ο ΔΣΜΚ έχει εγκαταστήσει σύστημα ηλεκτρονικής καταγραφής εξ αποστάσεως, εξοπλισμένο με κατάλληλο ειδικό λογισμικό, το οποίο καταγράφει και ταξινομεί τις ενδείξεις των μετρητών ηλεκτρικής ενέργειας που είναι εγκατεστημένοι σε όλους τους Υποσταθμούς Μεταφοράς και Ηλεκτροπαραγωγούς Σταθμούς. Το σύστημα υποστηρίζει μεγάλο αριθμό μετρητών διαφόρων κατασκευαστών, ώστε να δύναται να καλύψει και τις μελλοντικές ανάγκες της Αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Ο Ιδιοκτήτης του Συστήματος Μεταφοράς και οι Ανεξάρτητοι Παραγωγοί έχουν εγκαταστήσει κατάλληλους Μετρητές σε όλα τα σημεία Σύνδεσης με το Σύστημα Μεταφοράς.

Η χρήση του συστήματος αυτού επιτρέπει τον ακριβέστερο υπολογισμό της Ενέργειας που εισέρχεται και εξέρχεται από το Σύστημα Μεταφοράς και των θερμικών απωλειών στο Δίκτυο Μεταφοράς, και απαλλάσσει τον Ιδιοκτήτη του Συστήματος Μεταφοράς από την υποχρέωσή του για επιτόπου ανάγνωση των μετρήσεων από όλους τους Υποσταθμούς Μεταφοράς και Ηλεκτροπαραγωγούς Σταθμούς για αποστολή τους στο ΔΣΜΚ.

Το σύστημα έχει δυνατότητες αυτόματης παρουσίασης των δεδομένων και ετοιμασίας εκθέσεων με τις ακριβείς μετρήσεις, καθώς επίσης και δυνατότητες στατιστικής ανάλυσης.

Επιπρόσθετα κατόπιν ειδικής άδειας ο ΔΣΜΚ μπορεί διαθέσει μετρητικά δεδομένα στο διαδίκτυο.

 
© 2019 Copyright Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς, Κύπρος