Ελληνικά / English
Thursday, 20 June 2019
1
οΏ½
 
 

Quick Search

 

Quick Links

RES Penetration Data


RESPENBANNER
Research 

For Authorised Users only

Authorised Users are those approved by the Cyprus TSO as Market Participants.

 

 
 

Contact Us

TSO BuildingEvangelistrias 68,

CY-2057 Strovolos

CyprusTo locate us

Tel: +357 22277000       +35722611611Fax:+357 22 611 666


 
Contact Information
 

Power System Generation Levels

Aναλύθηκαν τα δεδομένα συνολικής παραγωγής του συστήματος και υπολογίστηκε ο λόγος της συνολικής παραγωγής που καταγράφηκε  για το κάθε ημίωρο του κάθε έτους ως προς την μέγιστη συνολική παραγωγή του έτους. Τα αποτελέσματα φαίνονται με χρωματισμούς ανάλογα με το ύψος του ποσοστού που υπολογίστηκε για το κάθε ημίωρο ώστε να δίνεται μια συνοπτική παρουσίαση ολόκληρους τους έτους.

Η μελέτη έγινε για τα έτη 2002 μέχρι το 2008 και δίνονται πιο κάτω τα αντίτοιχα γραφήματα.

In this Section

 
© 2019 Copyright Transmission System Operator, Cyprus