Ελληνικά / English
Tuesday, 25 June 2019
1
 
 
 

Quick Search

 

Quick Links

RES Penetration Data


RESPENBANNER
Research 

For Authorised Users only

Authorised Users are those approved by the Cyprus TSO as Market Participants.

 

 
 

Contact Us

TSO BuildingEvangelistrias 68,

CY-2057 Strovolos

CyprusTo locate us

Tel: +357 22277000       +35722611611Fax:+357 22 611 666


 
Contact Information
 

Εβδομαδιαία Επάρκεια Παραγωγής του Συστήματος κατά τη Χειμερινή Περίοδο 2019

Click to enlarge

22/03/2019 -  Ενόψει της περιόδου από 31/12/2018 - 01/04/2019, ο ΔΣΜK έχει ετοιμάσει σχέδιο δυναμικής παρακολούθησης της Εβδομαδιαίας Επάρκειας Παραγωγής για ενημέρωση του Κύπριου καταναλωτή και άλλων ενδιαφερόμενων φορέων μέσω της ιστοσελίδας του ΔΣΜK.

Με βάση την πρόγνωση και κατάταξη  της θερμοκρασίας για την επόμενη εβδομάδα (Γραφική Παράσταση 1.pdf) επιλέγεται η αντίστοιχη πρόγνωση της Εβδομαδιαίας Μέγιστης Παραγωγής Ισχύος για ήπιες, κανονικές ή ακραίες καιρικές συνθήκες (Γραφική Παράσταση 2Α, 2Β και 2Γ.pdf). Η επιλογή της πρόγνωσης της Εβδομαδιαίας Μέγιστης Παραγωγής Ισχύος του Συστήματος καθώς και της Συνολικής Ικανότητας Παραγωγής Ισχύος καταχωρείται στη Γραφική Παράσταση 3. Στη συνέχεια, με τη συμπλήρωση της υπό παρακολούθηση εβδομάδας γίνεται καταχώρηση της Πραγματικής Εβδομαδιαίας Μέγιστης Παραγωγής Ισχύος καθώς και της Πραγματικής Ικανότητας Παραγωγής Ισχύος του Συστήματος. Σημειώνεται ότι για την αντιστοιχία των εβδομάδων και των ημερομηνιών γίνεται παραπομπή στον Πίνακα 1.pdf.

Με αυτό τον τρόπο, η διακύμανση της παραγωγής ισχύος καθώς και της ικανότητας παραγωγής του Συστήματος παρακολουθείται συνεχώς και λαμβάνονται όλα τα αναγκαία διορθωτικά μέτρα, ούτως ώστε να διασφαλίζεται πλήρως η επάρκεια παραγωγής του Συστήματος.

 

 
© 2019 Copyright Transmission System Operator, Cyprus